Xtra Interactions - Cupids Calling add-on by simmerkate | POLSKIE TŁUMACZENIE

1
Created On
N/A
Updated On
N/A
Total Views
2
Total Downloads
0
Maintainer
nenusia

POLISH TRANSLATION ONLY | TYLKO POLSKIE TŁUMACZENIE

 

Tłumaczenie modyfikacji Xtra Interactions - Cupids Calling add-on by simmerkatexx

Do działania musisz pobrać modyfikację

Link do modyfikacji: KLIK

 

Pobierz Xtra Interactions

 

 

Dodatkowe interakcje społeczne

 

 

Tłumaczenie trzeba wrzucić do tego samego folderu co modyfikacja.

Nie zmieniaj nazw modyfikacji ani tłumaczenia.

 

Więcej tłumaczeń na nowym DISCORD: KLIK

Mój TUMBLR z tłumaczeniami: KLIK

 

 

――――――

POLISH TRANSLATION ONLY

 

Translation of the mod Xtra Interactions - Cupids Calling add-on by simmerkatexx

To work, you must download the mod

Link to mod: CLICK

 

Download Xtra Interactions

 

Add-on Social interactions

 

 

You need to put the translation in the same folder as the modification.

Do not rename the mod or the translation.

More translations on the new DISCORD: KLIK

My TUMBLR with translations: CLICK