Field Trip Event by KiaraSims4Mods | POLSKIE TŁUMACZENIE

1
Created On
N/A
Updated On
N/A
Total Views
5
Total Downloads
0
Maintainer
nenusia

POLISH TRANSLATION ONLY | TYLKO POLSKIE TŁUMACZENIE

Tłumaczenie modyfikacji Field Trip Event by KiaraSims4Mods

Do działania musisz pobrać modyfikację

Link do modyfikacji: KLIK

Wydarzenie wycieczka

Tłumaczenie trzeba wrzucić do tego samego folderu co modyfikacja.

Nie zmieniaj nazw modyfikacji ani tłumaczenia.

Więcej tłumaczeń na DISCORD: KLIK

Mój TUMBLR z tłumaczeniami: KLIK

PATREON

――――――

POLISH TRANSLATION ONLY

Translation of the mod Field Trip Event by KiaraSims4Mods

To work, you must download the mod

Link to mod: CLICK

Field Trip Event

You need to put the translation in the same folder as the modification.

Do not rename the mod or the translation.

More translations on the DISCORD: KLIK

My TUMBLR with translations: CLICK

PATREON